رفتن به بالا

پرسش و پاسخ

بپرسید و جواب آن را بخوانید و بشنوید.

اینجا سؤال‎های مختلف درباره زنبورداری و هرآنچه ممکن است یک زنبوردار با آن مواجه شود منتشر شده و جواب‎های آن را نیز از زبان استاد حاذق مهندس علی عطائیان خواهید شنید.

سؤال‌های خود را به اکانت تلگرامی استاد عطائیان به شماره ۰۹۱۸۳۰۷۰۳۷۹ ارسال کنید.

پرسش و پاسخ علی عطائیان