رفتن به بالا

  • محبوبیت زنبور عسل بازیگوش

    نیکو زنبور عسل کوچولویی است که از اول تولدش کنجکاوی را آغاز کرده است، اما این کنجکاوی آن‌قدر زیاد است که باعث می‌شود نیکو نصایح مربی‌اش را فراموش کرده و برای کشف دنیای بیرون، کندو را ترک کند و این یک گناه نابخشودنی از جانب ملکه محسوب می‌شود. نیک هم که کمی از نیکو بزرگ‌تر است به دنبال نیکو از کندو خارج می‌شود. آنها به ماجراجویی می‌پردازند و کم‌کم با دنیای اطرافشان​ ...