رفتن به بالا

  • مجسمه‌سازی زنبور‌های عسل

    دی‌وار یک کندو‌دار زیرک با دانش در زمینه چرخه زندگی و فعالیت زنبورعسل، دست به ابتکار جالبی در حیطه کاری خود زده است که طرفداران و معترضان بیشماری را به سوی خود جلب کرده است. این کار به عنوان پروژه‌ای بزرگ هنری و تبلیغاتی از طرف یک شرکت به نام TEG  حمایت می‌شود. این پروژه به توسط یا بهتر بگوییم با وادار ساختن زنبور‌های عسل به کار ریخته‌گری آن هم به دلخواه انسان، ...