رفتن به بالا

  • مزایا و معایب استفاده از اسید اگزالیک جهت درمان کنه واروآ

    هنگام استفاده در پاییز هیچ افزایش قابل توجهی در باقی مانده اسید اگزالیک در عسل تولید شده در فصل بعدی مشاهده نمی شود. (کنترل بیماری واروآ در زنبور عسل ، Mark Goodwin) اسید اگزالیک در موم تجمع نمی یابد و باقیمانده آن در عسل محدود بوده و سمیت آن غیر قابل توجه است. (بیماری ها و آفات زنبور عسل, انتشارات دانشگاه تهران) اسید اگزالیک قادر به کشتن کنه های داخل حجره های سرپوشیده نمی ...