رفتن به بالا

  • کوچ زنبور عسل، عمده‌ترین مشکل زنبورداران

    در طبیعت ارتباط متقابل و حیاتی بین زنبور عسل و گل وجود دارد و ادامه حیات هر یک از این دو بدون دیگری غیر ممکن است، بنابراین شایسته است زنبورداران و کشاورزان نیز به تبعیت از این ارتباط خدادادی بین زنبور و گیاه درس بگیرند و با ایجاد ارتباط بین خود، از فرصت استفاده کنند و یک همزیستی مسالمت‌آمیز را که صلاح هر دو آنهاست آغاز کنند و این موضوع یکی از عمده‌ترین مشکلات ...